ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง

149 หมู่ที่ 12

ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 Tel. 053-727201

pandinthong.cr4@gmail.com

149 หมู่ที่ 12

ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00