โครงการ/กิจกรรม เดินทางไกลลูกเสือ

เดินทางไกลลูกเสือ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 13:47:13
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
เดินทางไกลลูกเสือ
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายกรกฏ กาใจ

รูปภาพกิจกรรม