โครงการ/กิจกรรม การอบรมเชิงปฎิบัติการการบริหารงานสถานศึกษา

การอบรมเชิงปฎิบัติการการบริหารงานสถานศึกษา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 13:50:42
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การอบรมเชิงปฎิบัติการการบริหารงานสถานศึกษา
หน่วยงาน :
โรงเรียน
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
ระหว่างวันที่ :
05/03/2021 - 05/03/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายอนุวัฒน์ นันท์โภคินวงษ์

รูปภาพกิจกรรม