โครงการ/กิจกรรม รายงานการอบรมฝุ่นควัน PM 2.5

รายงานการอบรมฝุ่นควัน PM 2.5

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 13:49:42
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการอบรมฝุ่นควัน PM 2.5
หน่วยงาน :
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
สถานที่ :
ไร่ ณทรี
ระหว่างวันที่ :
22/02/2021 - 22/03/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวัชราภรณ์ บุลยเลิศ

รูปภาพกิจกรรม