โครงการ/กิจกรรม รายงานการศึกษาดูงาน

รายงานการศึกษาดูงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 13:46:49
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการศึกษาดูงาน
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านราชประชานุเคราะห์
ระหว่างวันที่ :
26/02/2021 - 26/02/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสุนีย์ ภูพาดทอง

รูปภาพกิจกรรม