โครงการ/กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ

เข้าค่ายลูกเสือ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 13:51:58
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
เข้าค่ายลูกเสือ
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
24/02/2021 - 24/02/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาววรัญญา การินทา

รูปภาพกิจกรรม