โครงการ/กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการการเรียนเชิงรุก (Active Learning)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการการเรียนเชิงรุก (Active Learning)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 13:49:54
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการการเรียนเชิงรุก (Active Learning)
หน่วยงาน :
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 1
สถานที่ :
ห้องประชุมจอมจ้อ
ระหว่างวันที่ :
03/03/2021 - 03/03/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายพิทักษ์พงศ์ เชียงแรง

รูปภาพกิจกรรม