โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสุ่มาตรฐาน

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสุ่มาตรฐาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 13:49:56
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสุ่มาตรฐาน
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
18/05/2020 - 31/03/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวปิ่นแก้ว จำเริญราช

รูปภาพกิจกรรม