นางสาววรัญญา การินทา

ครูพี่เลี้ยง

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 31/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091478XXXX
 • Facebook : view warunya
 • Email : view310533@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแผ่นดินทอง
 • ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ
 • ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 เข้าค่ายลูกเสือ นางสาววรัญญา การินทา 24/02/2021 - 24/02/2021