นายพงษ์ศักดิ์ อาจโพธิ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 02/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 061793XXXX
 • Facebook :
 • Email : onizuka13579@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแผ่นดินทอง
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.A.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ประชุมปฏิบัติการ นายพงษ์ศักดิ์ อาจโพธิ 05/03/2021 - 05/03/2021