ข้อมูลโรงเรียน บ้านแผ่นดินทอง

บ้านแผ่นดินทอง

บ้านแผ่นดินทอง -

ชื่อภาษาอังกฤษ : Banphandintongschool

149 หมู่ที่ 12
ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 Tel. 053-727201

เบอร์โทรศัพท์ : 053-727201

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : http://phandintong.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านแผ่นดินทอง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านแผ่นดินทอง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 2
ข้าราชการครู 7 12 19
พนักงานราชการ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 1 0 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 11 14 25

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 16 19 35 2
ป.2 23 12 35 1
ป.3 18 17 35 1
ป.4 17 11 28 1
ป.5 18 16 34 1
ป.6 11 20 31 2
ม.1 13 18 31 1
ม.2 6 18 24 1
ม.3 7 10 17 1
อ.2 24 27 51 2
อ.3 25 22 47 2
รวม 178 190 368 15